top of page

Privacy verklaring

 

Privacyverklaring

 

Omdat we uw privacy uitermate belangrijk vinden, lichten we u graag toe hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

 

Deze website kan links bevatten naar andere websites, waarvoor deze Privacyverklaring niet geldt en waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer u die zelf verstrekt, en dit in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Dit kan door het invullen van een contactformulier of enquête, of in kader van de ondertekening van een overeenkomst.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons ondertekende, voor algemene klanten- en leveranciersadministratie en marketingdoeleinden. Ook onze medewerkers die deze persoonsgegevens verwerken, hebben zich ertoe verbonden deze enkel te verwerken in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Alleen in het kader van wettelijke verplichtingen worden persoonsgegevens meegedeeld aan overheidsinstanties.

 

Nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen

 

Wij informeren u graag over onze activiteiten en onze projecten via nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen. U kan zich hiervoor evenwel op elk moment uitschrijven. U vindt bij elke elektronische communicatie onderaan de mogelijkheid om u uit te schrijven, of u kan hiervoor een verzoek per email richten aan privacy@ilposto.be

bottom of page